Taal en rekenen in VO

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn druk bezig met taalbeleid en rekenbeleid. Deze site is door APS ontwikkeld om daarbij te helpen. U kunt de site op twee manieren gebruiken.

Bent u als schoolleider of taal/rekencoördinator bezig met het vorm geven aan beleid? Wilt u met uw school echt werk maken van het Referentiekader taal en rekenen? Wilt u weten wat daar allemaal bij komt kijken en kunt u inspiratie en ideeën gebruiken?

Beleid taal en rekenen VO

Bent u vakdocent (of de schoolleider, taal/rekencoördinator, docent Nederlands/rekenen!), wilt u weten hoe taalgericht en rekenbewust vakonderwijs er uit ziet en hoe je de stap maakt van taal- en rekenbeleid naar concrete vaklessen?

Taal en rekenen in de vakken

scroll back to top
 
rika-new-balance