Materialen

Successful implementation of Literacy and Numeracy

Beleid

Taal en rekenenSteunpunt taal en rekenen voNvorwoReferentiekader taal en rekenen

Rekenen: Vroeger en nu!
Lukassen, K. en Sjoers, S. (2011)
APS, Utrecht

Invoering

Profiel taalbewuste vakdocentProfiel rekenbewuste vakdocentKenmerken van een beleidsplanFormat Beleidsplan
Voorbeelden beleidsplannen
Beleidsplan taal en rekenen school NBeleidsplan taalbeleid school K 2011-2012Beleidsplan taal school A december 2010Beleidsplan Rekenen op en met school VAfspraken spellen en interpunctie school IJDeel van activiteitenplan taal 2011 - 2012 school IJDoorlopende leerlijn begrijpend lezen school CVerboden fout school IJ
Format activiteitenplanVoorbeeld activiteitenplan taal 2011 – 2012 school IJ (deel van)Aandachtspunten werkgroep taal / rekenenBeleid invoering taal voorbeelden
Rekenbeleid plan opstellen
Organisatie modellen rekenen op VO-scholenModellen organisatie rekenen
Profiel rekenbewuste rekendocentVoorbeeld doorlopende leerlijn begrijpend lezen school CDe gele poster

Drieslag

lezen 1F in leerlingentaallezen 2F in leerlingentaallezen 3F in leerlingentaallezen 4F in leerlingentaal

schrijven 1F en 2F in leerlingentaalschrijven 3F in leerlingentaalschrijven 4F in leerlingentaal

Spreken niveau 1F in leerlingentaalSpreken niveau 2F in leerlingentaalSpreken niveau 3F in leerlingentaalSpreken niveau 4F in leerlingentaal

Er zijn posters en rubrics over verschillende taal- en rekentakentaken.
De posters zijn ontwikkeld op basis van de referentieniveaus in taal passend bij het niveau

Achtergronden Drieslagmodel
Drieslag functioneel rekenen, uitgave van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo

Bolle, T. (2009) Drieslag taal: Praktijkboek Taalbeleid Nederlands in het mbo. ITTA: Amsterdam.
Te downloaden via:www.taalgerichtvakonderwijs.nl

Draagvlak

Werkvormen om het team te informeren en actief aan de slag te zetten met de referentieniveaus taal en rekenen staan in de boekjes “Meijerink verbeeld, en nu in actie” en “beelden bij de taalniveaus”

Wat houden de taal- en rekenniveaus inMotiveren van vier groepen docentenLeerlijn de taalgerichte docentprofiel rekenbewuste docentProfiel taalbewuste vakdocent

Professionalisering

Format professionaliseringVerschijningsvormen professionaliseringGepland traject taal en rekenen vmboTraject Taalbeleid APS
Steunpunt taal en rekenen voAanbodoverzicht taal en rekenen

Quickscan nascholing taal en rekenen
Weijers, E. en Bouwmans, M. (april 2011)
Actis Onderzoek: Rotterdam

Meten is weten

Na de toetsafname, wat dan?

Zichtbaarheid

Reken- en taalposters

De GELE postersInstructieposter mondelinge vaardighedenKaart spelling en leestekensleerlijn begrijpend lezenLesopzet Wat voor lezer ben jij?Rubric presenterenRubric schijfvaardigheid havo/vwoRubric spreekvaardigheidVolgkaart lezen school IJ

 

scroll back to top
 
rika-new-balance