Draagvlak creëren

“Hoe krijg ik ze mee?” is bij onderwijsveranderingen in de school vaak een essentiële vraag. Bij vakoverstijgende onderwerpen is draagvlak essentieel.
Draagvlak vereist dat docenten goed geïnformeerd zijn, een positieve houding hebben ten aanzien van taal en rekenen in de hele school en zich in staat voelen een bijdrage te leveren: weten willen en kunnen.

Direct of indirect betrokken?
Voor taal zijn alle docenten betrokken bij schoolbreed taalbeleid. Voor rekenen kiezen sommige scholen eveneens voor dit uitgangspunt. Er zijn echter ook scholen die rekenbeleid beperken tot de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, aardrijkskunde en kunstvakken.
Er zijn dus docenten die direct betrokken zijn en docenten die ook op de hoogte moeten zijn, maar geen directe rol hebben. Dat is iets wat duidelijk moet zijn, al is het maar om angst voor overbelasting enigszins te vermijden.

  Taal

Rekenen

Schoolbreed ja, zichtbaar in alle vakken

zichtbaar in beperkter aantal vakken

Referentie niveaus algemener omschreven

gespecificeerd beschreven

Invoerproces meestal al langer aandacht, geleidelijk proces

nieuw op de agenda, dus urgent

scroll back to top
 
rika-new-balance