Posters

Er zijn posters en rubrics over verschillende taal- en rekentakentaken.
De posters zijn ontwikkeld op basis van de referentieniveaus in taal passend bij het niveau.
De rekenposters met aanduiding X staan los van de referentieniveaus en zijn door het APS ontwikkeld voor leerlingen die meer uitdaging behoeven.

Posters kunnen besteld worden bij APS

  

scroll back to top
 
rika-new-balance