Taal en rekenen in de hele school - vo

Iedere school in het voortgezet onderwijs wil zijn leerlingen goed laten presteren op taal en rekenen. Daar heeft de hele school baat bij en dat vraagt om een schoolbrede aanpak, want taal en rekenen zijn onderdeel van alle vakken. 

Schoolleiding Vakdocent Docent Ned. / Rekenen
Coördinator Taal / Rekenen

Taal is belangrijk omdat er gelezen, gesproken en geschreven wordt bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Rekenen, omdat heel veel informatie in de wereld om ons heen kwantitatief van aard is. Taal en rekenen zijn belangrijk voor succes bij bijna alle vakken. Vakdocenten die zich daarvan bewust zijn en er rekening mee houden in inhoud en didactiek van hun lessen boeken winst op twee terreinen:

  • Leerlingen leren meer van het vak als (vaak verborgen) taal- of rekenvaardigheden expliciet aandacht krijgen, zodat ze geen obstakel zijn. Door aandacht voor taal en rekenen scoren leerlingen hoger voor het vak.
  • Leerlingen worden beter in taal en rekenen door gebruiken en toepassen van taal en rekenen in echte (vak)contexten.

Dat vraagt dat vakdocenten over de grenzen van hun vak heen kijken en inhoud en didactiek van hun vak ook met een taal/rekenblik bekijken: taalgericht vakonderwijs (TVO) en rekenbewust vakonderwijs (RBVO). Uiteraard gesteund door schoolleiding, taal/rekencoördinatoren en docenten Nederlands en rekenen.   

Hoe ziet taalgericht vakonderwijs en rekenbewust vakonderwijs er in de praktijk uit? Wat doen vakdocenten in hun les aan taal en rekenen? Bekijk bronnen, voorbeelden en filmpjes.

Informatie en bronnen voor extra ondersteuning voor de zwakke of sterke leerling vindt u hier

Onderzoek
Wat doen andere scholen aan TVO en RBVO. Bekijk interessante gegevens en citaten over hoe scholen en betrokkenen op scholen omgaan met TVO en RBVO.

Zie voor meer en actuele informatie ook de websites van Taalgericht VakOnderwijs en RekenBewust VakOnderwijs 

scroll back to top
 
rika-new-balance