Taal en rekenen zichtbaar in de school

Met alleen praten en goede voornemens worden doelen niet bereikt. Belangrijk is zichtbaarheid: taal en rekenen moeten zichtbaar zijn in de school. In de vaklessen, in de lokalen, in het schoolgebouw, in publicaties. Hierdoor blijf je taal en rekenen verbinden met de leef- en belevingswereld van de leerlingen en zullen leerlingen en docenten meer, vaker en bewuster met rekenen en taal bezig zijn. Voor docenten zijn formats en voorbeelden een belangrijke ondersteuning. Het geeft ze beelden en steun.
Zichtbaar én toegankelijk. Binnen en buiten de school.

Voorbeelden:
Lezen en woordenschat:
woordmuren en woordposters

kaartje voor docenten aanpakken lezen en woordenschat


Spelling en grammatica:
In de hele school staat iedere maand een ‘verboden fout’ centraal, de taalfout waar iedereen op let die periode


Visualiseren van reken- en taalkennis in de school

Eigen posters maken


Aandacht voor taal en rekenen:
Op de ouderavond (flyer, taalspelletjes), vermelding van taal en rekenen als kernactiviteit in schoolgids

Extra taal- of rekenactiviteiten organiseren:
Voor leerlingen: scenariowedstrijd, read to me wedstrijd, schrijver op school, rekenolympiade, Voor docenten: maandelijkse taal- of rekenprikkel bij de koffieautomaat.

scroll back to top
 
rika-new-balance